แจ้งปัญหา IT : เครื่องคอม เครื่องพิมพ์ โทร 7012 :: การใช้โปรแกรม Trakcare, Datasoft, NAV, Report โทร 7010
แจ้งซ่อมฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ > แจ้งปัญหา IT : เครื่องคอม เครื่องพิมพ์ โทร 7012 :: การใช้โปรแกรม Trakcare, Datasoft, NAV, Report โทร 7010 > Error

 

Error:

Can't connect to database!

Please notify webmaster at salatun@praram2hospital.com


 

Go back

 

 

 
Powered by Help Desk Software HESK, brought to you by SysAid